Urząd Miejski w Pyrzycach

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
logo

BURMISTRZ PYRZYC OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PYRZYCE

dodano: 18-07-2017

BURMISTRZ PYRZYC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PYRZYCE

Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2017 roku o godz. 10.20 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach
przy ul. Plac Ratuszowy 1, Sala Nr 282, II piętro

Działka nr 72/ 3 o pow. 0,2629 ha
położona w obrębie geodezyjnym Okunica, KW nr SZ2T/00026803/7
oznaczenia użytków wg ewidencji gruntów: PsIV - pastwiska

NUMER DZIAŁKI

POŁOŻENIE

Działka nr 72/ 3 o pow. 0,2629 ha

położona w obrębie geodezyjnym Okunica, KW nr SZ2T/00026803/7

oznaczenia użytków wg ewidencji gruntów: PsIV - pastwiska

OPIS DZIAŁKI

Nieruchomość położona w zachodniej, peryferyjnej części miejscowości Okunica, w odległości około 6 km od Pyrzyc. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią użytki rolne i zabudowa mieszkaniowa i zabudowa gospodarcza. Media: woda, energia elektryczna, w sąsiedztwie. Dojazd drogą gruntową w złym stanie. Teren działki płaski, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością ruderalną. Na terenie działki występują pojedyncze zakrzaczenia czarnego bzu.

PRZEZNACZENIE
W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, działka położona jest w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej [obszar rolnictwa ekstensywnego – gleby średnie i użytki zielone średnie]oraz na obszarze chronionego krajobrazu i obszarze prawnie chronionym [ strefa pośrednia „A” ochrona jeziora Miedwie]. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze Natura 2000:PLB3200 „Jezioro Miedwie i okolice „ i PLH320006 „Dolina płoni i jezioro Miedwie”.

ZOBOWIĄZANIA I OBCIĄŻENIA

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA

 

 

 

WADIUM - 20 % wartości

 

MINIMALNE POSTĄPIENIE

1% wartości

36 300,00 złotych zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tj.Dz U. Z 2016 r. poz.710 z późn. zm.)

 

 

7 260,00 złotych

 

363,00 złotych

TERMIN POPRZEDNIEGO PRZETARGU

 Pierwszy przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Pyrzyce 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Pyrzyce, do dnia 03 sierpnia 2017 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, Burmistrz Pyrzyc może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Mapka.pdf


Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

szukaj Szukaj na stronie
e-Urząd

foto co? gdzie? kiedy?

Pytanie do Burmistrza

tv Nasz kanał TV

foto W obiektywie...

Unijne i krajowe fundusze pomocowe

Instytucje

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia